Zwroty

Świadczymy usługę druku modeli na indywidulane zlecenie przez co nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Możesz zamówić modele zgodnie z nasza rekomendacją co do skali i jakości żywicy. Możesz też zakupić usługi dostosowania modelu w tym zmiany jego rozmiaru lub stosowanej żywicy, wydruku na zlecenie lub innych jego modyfikacji. 

Reklamacje

Rozpoznajemy reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Ciebie adres e-mail. Jeżeli w ciągu 14 dni nie odpowiemy na Twój wniosek co do żądań, oznacza to, iż uznaliśmy żądania za uzasadnione. Termin tem może zostać wydłuzony w przypadku gdy, przekazane przez Ciebie dane lub informacje wymagają uzupełnienia, jeszcze przed rozpatrzeniem reklamacji oraz dostarczenia do nas reklamowanego przedmiotu. Zwrócimy się jednak do Ciebie o ich uzupełnienie we wskazanym powyżej terminie. 

Występując ze wnioskiem o reklamację powinieneś dostarczyć wadliwą rzecz do nas w celu umożliwienia nam zbadania rzeczy i zajęcia stanowiska odnośnie do zasadności zgłoszonego żądania lub złożonego oświadczenia. Nie wysyłaj jednka samodzielnie reklamowanego towaru, a zaczekaj na nasz kontakt.

W przypadku uznania reklamacji. Produkt wolny od wad odsyłany jest do Ciebie na nasz koszt.

Masz prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności wymienimy Ci produkt wadliwy na wolny od wad. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez nas.

Uzupełnij formularz

 


    Administratorem podanych danych jest Administratorem podanych danych jest Data Legal Solutions sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (02-691), ul. Obrzeżna 5.
    Dane osobowe będą przetwarzane w celu odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Przysługuje Pani/Panu prawo do: żądania dostępu do danych
    osobowych, sprostowania oraz prawo do ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Więcej informacji na temat przetwarzania
    Pani/Pana danych osobowych znajduje się w naszej Polityce prywatności.